III Concurs de Relats Curts

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Universitat de Lleida
Adreça:

Pl. Victor Siurana 1
Despatx: 2.43a

Organitza:
UdL
Inici:
 | 
Finalització:
 | 
Cartell concurs de relats (firmado)Morado

El Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida està organitzant la tercera edició del Concurs de Relats Curts, destinat als estudiants matriculats en qualsevol dels Graus de la Facultat de Lletres inclosos els estudiants de mobilitat, així com als estudiants de 3r i 4t de la ESO i de 1r i 2n de batxillerat de la circumscripció de Lleida.

El relat estarà escrit en castellà i el tema del concurs és LLIURE. No obstant això, tenint en compte que aquest any es compleix el 75ºaniversari de la mort de Miguel Hernández, en els relats es farà menció o referència a algun títol, frase o vers de qualsevol de les seves obres (poesia i teatre).

La data límit pel lliurament dels textos és el 9 de març de 2018 i el lliurament dels premis tindrà lloc durant el transcurs de la III Semana de las Letras Hispànicas del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica a la Universitat de Lleida, en el lloc, data i hora que s'indicaran oportunament.

Pot consultar tota la informació a www.filcef.udl.cat

Agenda