Filologia Francesa

Sr. Comes Gené, Antoni

Categoria: professor associat a temps parcial

Correu electrònic: antoni.comes@filcef.udl.cat

Telèfon: 973 70 32 28

Despatx: 0.09 FDET

Tutories: Concertar per correu electrònic

 

Assignatura que imparteix

 • Francès I

Dra. Figuerola Cabrol, M. Carme

Categoria: Catedràtica d'universitat

Correu electrònic: cfiguerola@filcef.udl.cat

Telèfon: (+34) 973 70 31 68

Despatx: 2.39

Tutories: Concertar per correu electrònic o per telèfon

 

Assignatures que imparteix

 • Introducció als estudis literaris
 • Ensenyament de la competència cultural i desenvolupament de la interculturalitat i la Mediació (Màster en Ensenyament d'Espanyol/català per a immigrants.

Línies de recerca

 • Literatura francesa (segles XIX i XX)
 • Literatura popular
 • Recepció de la literatura francesa a Catalunya i Espanya

Per a consultar un currículum més detallat, premeu aquí

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Llibres

 • Jean-Richard Bloch. Pensamiento y creación, Lleida, Pagès Editors i Universitat de Lleida, 2002. 254 p., ISBN 84-7935-928-5


Edició de llibres

 • Figuerola, Mª Carme (ed.), ¡España!, ¡España!. Un intelectual en el siglo, Lleida, Pagès Eds. i Universitat de Lleida, 1996.
 • Figuerola, M.C., Parra, M., Solà, P. (eds.), La lingüística francesa en el nuevo milenio, Lleida, Editorial Milenio, 2002.
 • Parra, M. y M.C. Figuerola (eds.), El viatge com a procés de coneixement, Lleida, Pagès Editors i Universitat de Lleida, 2002.
 • Colaboración en la edición de la obra Relire L'été 1914 et l'Épilogue de Roger Martin du Gard, Lleida, Pagès Editors i Universitat de Lleida, 2000.

Capítols de llibre i articles publicats en revistes

 • « Lieux magiques ou maudits? Autour du Paris d'Eugène Dabit » in Simone Bernard Griffiths et Angels Santa (eds.), Lieux magiques. Magie des lieux, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2008, pp. 77-92.
 • « Écriture et signification de la Quête chez Pierre Benoit : Montsalvat » in Claude Lachet (ed.), Les Personnages autour du Graal, Lyon, C.E.D.I.C., 2008, pp. 255-269. 
 • “Viajes fantásticos: el ejemplo de George Sand” in José M. Oliver, Clara Curell, Cristina G. Uriarte & Berta Pico (eds.), Escrituras y reescrituras del viaje, Bern, Peter Lang, 2007, pp.167-183.
 • “Albert Camus ou le regard d'autrui devenu regard de soi » in Mª Teresa Ramos y Catherine Desprès (eds.), Percepción y Realidad [cd-rom], Valladolid, Universidad de Valladolid, 2007, pp. 513-526.
 • « Une entremetteuse malgré elle : l'exemple de Valentine par George Sand » in Corinne Pierreville (ed.), Entremetteurs et entremetteuses dans la littérature. De l'Antiquité à nos jours, Lyon, C.E.D.I.C.-Université Jean Moulin-Lyon 3, 2007, pp. 279-292. 
 • « Reescribir la nobleza sandiana: las traducciones españolas de Valentine » in Solange Hibbs, Cécile Trojani, Roberto Fernández, Maria José Vilalta (eds.), Historia social y literatura. Familia y nobleza en España (siglos XVIII-XIX), Lleida, Editorial Milenio y Université de Toulouse-Le Mirail, 2007, pp. 233-246.

Articles en revistes especialitzades

 • « Roger Martin du Gard et Stefan Zweig : deux voix qui chantent à l'unisson » in L'ull crític, nº 11-12, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 2007. pp. 255-266. 
 • « Michel Zévaco en Espagne » in Oeuvres & Critiques, XXXI,2, Tübingen, Attempto Verlag, 2006. pp. 119-141.
 • « Jean-Richard Bloch chantre de l'épopée espagnole » in Aden. Paul Nizan et les années trente, nº 5, 2006. pp. 213-230. 

Sra. Goñi Guembe, Paula

Categoria: professora associada a temps parcial

Correu electrònic: pgoni@filcef.udl.cat

Telèfon: 973 70 31 50

Despatx: 2.45

Tutories: Concertar per correu electrònic

 

Assignatures que imparteix

 • Llengua francesa I
 • Llengua francesa II

 

Per a consultar un currículum més detallat, premeu aquí

Dra. Parra Alba, Montserrat

Categoria: Professora Titular d'Universitat.

Correu electrònic: mparra@filcef.udl.cat.

Telèfon: (+34) 973 70 34 64

Despatx: 2.41

Tutories: Concertar per correu electrònic o per telèfon

 

Assignatures que imparteix

 • Introducció i història de la lingüística
 • Llengua francesa I
 • Llengua francesa II
 • Llengua francesa III
 • Llengua francesa IV
 • Francès per la comunicació científica (PFG2)

 

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Edició de llibres

 • Figuerola, M.C., Parra, M., Solà, P. (eds.), La lingüística francesa en el nuevo milenio, Lleida, Editorial Milenio, 2002.
 • Colaboración en la edición de la obra Relire L'été 1914 et l'Épilogue de Roger Martin du Gard, Lleida, Pagès Editors i Universitat de Lleida, 2000.
 • Parra, M. y M.C. Figuerola (eds.), El viatge com a procés de coneixement, Lleida, Pagès Editors i Universitat de Lleida, 2002.

Dra. Santa Bañeres, M. Àngels - Emèrita

Categoria: Catedràtica d'Universitat.

Correu electrònic: asanta@filcef.udl.cat

Telèfon: (+34) 973 70 31 51

Despatx: 2.42

Tutories: Concertar per correu electrònic o per telèfon

 

Assignatures que imparteix

 • Influència de la literatura francesa en la literatura espanyola

Per a consultar un currículum més detallat, premeu aquí

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert UdL

Llibres i capítols de llibres

 • Santa, M.A.: De la España ensoñada a la España republicana. Artículos. Paul Nizan, Editorial Milenio, Lleida, 2008 ISBN: 978-84-9743-250-4
 • Santa, M.A.: De Nizan à Sartre. Philosophie et narration, Universitat de Lleida y Pagès editors, Lleida, 2008, ISBN: 978-84-9779-709-2
 • Bernard-Griffiths, Simone & Santa, M.A. (eds.) : Lieux magiques, magie des lieux, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont Ferrand, 2008 ISBN 978-2-84516-357-7
 • Santa, M.A.: « Dumas gothique, poétique de la demeure » in «  Les Vies parallèles d'Alexandre Dumas », textes réunis par Charles Grivel, Revue des Sciences Humaines, Septentrion Presses Universitaires Diffusion, Lille, 2008, pp. 71- 81 ISSN 9 782913761377
 • Santa, M.A.: « Merlin entre Arthur et Morgane d'après Michel Rio », in Les personajes autour du Graal, Textes réunis par Claude Lachet, Université Jean Moulin, Lyon 3, C.E.D.I.C, Lyon, 2008, pp. 283-293 ISBN: (13) 978-2-911981-20-3.
 • Santa, M.A.: “El mar. Topografía exótica del amor en Psyché de Jules Romains”, in Topografías extranjeras y exóticas del amor en la literatura francesa, Elena Real (coord.), Departamento de Filología francesa e Italiana de la Universidad de Valencia, Valencia, 2008, pp. 185-200 ISBN:978-84-370-7014-8
 • Santa, M.A.: “El universo mítico de Edmond Rostand”, in Reescrituras de los mitos en la literatura, Juan Herrero & Montserrat Morales (coord.) Ediciones de la Universidad Castilla-la-Mancha, Cuenca, 2008, pp. 299-310 ISBN: 978-84-8427-613-5
 • Santa, M.A: Els meus homes de Malika Mokeddem, Pagès Editors, col.lecció El Marraco Blau, Lleida, 2008 ISBN: 978-84-9779-672-9
 • Santa, M.A.: “Los personajes de la leyenda artúrica según Michel Rio”, in Miscel.lània Gabriel Oliver Coll, Isabel de Riguer (Ed.) PPU, Barcelona, 2008, pp. 199-207 ISBN:978-8-477-1022-5
 • Santa, M.A: “Las Islas Baleares en el universo de Jules Verne:Hector Servadac y Clovis Dardentor” in Illes Balears i França: traces i intercanvis 1730-1980, Isabelle Bos Hoghton (ed.) Casa Museu Llorenç Villalonga, Benissalem, Palma de Mallorca, 2008, pp. 87-98 ISBN: 978-84-691-4310-0

Dra. Solé Castells, Cristina

Categoria: Professora Titular d'Universitat

Correu electrònic: csole@filcef.udl.cat

Telèfon: (+34) 973 70 20 78

Despatx: 2.40

Tutories: Concertar per correu electrònic o per telèfon

 

Assignatures que imparteix

 • Cultura francesa
 • Influència de la literatura francesa en la literatura hispànica
 • Llengua francesa III
 • Metodologia de la recerca i de la difusió científica ( Màster d'ensenyament d'Espanyol/Català per immigrants)

Línies de recerca

 • Literatura de la primera meitat del s. XX. Avantguardes.
 • Manifestacions de la guerra a la literatura francesa i les arts de la primera meitat del s. XX.

Per a consultar un currículum més detallat, premeu aquí

Publicacions destacables

Algunes d'aquestes publicacions i d'altres es poden consultar al Repositori Obert Ud

Llibres

 • SOLÉ CASTELLS C., La obra novelística de Pierre Drieu la Rochelle: una cruzada en pos de la trascendencia, Ediciones de la Universidad de Lleida, col “L'Ull Crític Assaig” nº 7, 2004, 415 p.

Edició de llibres

 • SOLÉ CASTELLS C. (ed), Formas de la pasión en la literatura francesa. Siglos XIX-XX. Pagès ed. 2007.
 • SANTA A., PARRA M., (eds.) con la colaboración de FIGUEROLA C., y SOLÉ C., Relire l'Été 1914 et l'Épilogue de Roger Martin du Gard, Pagès editors, Lleida 2000.
 • SOLÉ CASTELLS C. y SOLÀ SOLÉ P. (eds), Somnis de llibertat. Julien Gracq i Jean-Paul Sastre. Publicaciones de la Universidad de Lleida 1991.

Capítols de llibre

 • SOLÉ CASTELLS C., “Malraux et la guerre civile espagnole: la mythification de la révolte", en Revue André Malraux Review, nº 35, Oklahoma 2008, pp. 137- 147.
 • SOLÉ CASTELLS C., “André Malraux, viajero revolucionario. La recepción y la traducción española de L'Espoir”, en LAFARGA F., MÉNDEZ P., y SAURA A. (eds.), Literatura de viajes y traducción, ed. Comares, Granada 2007, pp. 383-392.
 • SOLÉ CASTELLS C., “Les espaces de Passage de Milan, de Michel Butor”, en RAMOS Mª T. y DESPRÈS C. (eds.), Percepción y realidad. Estudios francófonos, CD, ed. del Dep. de Filología Francesa y Alemana de la Universidad de Valladolid 2007, pp. 867-876.
 • SOLÉ CASTELLS C., "Pierre Drieu la Rochelle y la pasión de la guerra eterna", en Formas de la pasión en la literatura francesa. Siglos XIX-XX. Pagès ed. 2007, pp. 163- 176.
 • SOLÉ CASTELLS C., “Eugenio de Ochoa, traductor de George Sand: Leoni Leone y El Secretario”, en Traducción y traductores, del Romanticismo al Realismo, ed. Peter Lang, Frankfurt 2006, pp. 531- 546.

Articles

 • SOLÉ CASTELLS C., “Las cartas de Henri Barbusse a su esposa: algunos paralelismos entre la vida y la literatura”, en L'Ull crític nº 7: Literatura epistolar. Correspondències (s. XIX-XX), Publicaciones de la Universidad de Lleida 2002, pp. 215-222.
 • SOLÉ CASTELLS C., "L'expression de la douleur dans les romans de Boris Vian", en . L'Ull Crític nº 6: La douleur, Publicaciones de la Universidad de Lleida 2000, pp. 201-207.
 • SOLÉ CASTELLS C., "La imagen de Louis XIV en Le vicomte de Bragelonne de Alexandre Dumas", en L'Ull Crític nº 4-5: Roman populaire et/ou Roman historique. Publicaciones de la Universidad de Lleida 1999, pp. 115-124.
 • SOLÉ CASTELLS C., “El antisemitismo de Pierre Drieu la Rochelle", en L'Ull Crític nº 3: L'escriptura contemporània. Publicaciones de la Universidad de Lleida, 1996, pp. 96 -107.
 • SOLÉ CASTELLS C., "Décors et couleurs dans Les Méditations poétiques, de Lamartine", en L'Ull Crític, nº 2: Un génie en fragments: Lamartine, Lleida 1992, pp. 75- 83.
   Darrera modificació: