Contacteu prèviament amb el professor o professora mitjançant correu electrònic.

 Descarregar Pdf

1r COGNOM

NOM

DESPATX

TELÈFON

EMAIL

ACEBRÓN

Julián

3.76

973703148

  j.acebron@filcef.udl.cat

ALEGRE

Celina

3.13

973706582/6586

calegre@filcef.udl.cat

BURRIAL

Xavier

FEPTS

973706587

x.burrial@filcef.udl.cat

CALERO

Mª Ángeles

3.47

973003465

macalero@filcef.udl.cat

CLUA

Josep Antoni

3.55

973702107

jclua@filcef.udl.cat

COMES

Antoni

2.43b

 

antoni.comes@filcef.udl.cat

FIGUEROLA

M. Carme

2.45

973702052

cfiguerola@filcef.udl.cat

FRANSI

Olga

3.50

973702155

olga.fransi@filcef.udl.cat

GINÉ

Marta

2.41

973703112

mgine@filcef.udl.cat

GONZÁLEZ

Lola

3.78

973703195

l.gonzalez@filcef.udl.cat

GOÑI

Paula

2.43b

 

pgoni@filcef.udl.cat

LÓPEZ

Matías

3.55

973703190

m.lopez@filcef.udl.cat

MATEU

Rosa M.

3.43-44

973703145

r.m.mateu@filcef.udl.cat

MÉRIDA

Rafael Manuel

3.74

973702178

rmmerida@filcef.udl.cat

PARRA

Montse

2.45

973703168

mparra@filcef.udl.cat

PONT

Jaume

3.79

973703143

jpont@filcef.udl.cat

RIZOS

Carlos

3.73

973703147

crizos@filcef.udl.cat

RODRÍGUEZ

Cristina

3.75

973702094

cristina.rodriguez@udl.cat

RUBINAT

Ramon

3.77

973703153

ramon.rubinat@udl.cat

SANTA

M. Àngels

2.42

973703151

asanta@filcef.udl.cat

SERRANO

Maribel

3.75

973702094

mserrano@filcef.udl.cat

SOLÀ

Pare

2.39

973703150

pere@filcef.udl.es

SOLÉ

Cristina

2.40

973702078

csole@filcef.udl.cat

TERRADO

Francisco Javier

3.47

973702077

jterrado@filcef.udl.cat

TOVAR

Paco

3.75

973703144

ptovar@filcef.udl.cat

VERA

Teresa

3.70

973703146

jterrado@filcef.udl.cat

VILA

Neus

3.43-44

973703155

n.vila@filcef.udl.cat

 

 

   Darrera modificació: