III Concurs de Relats Curts

 Descargar pdf

Commemora el 75è aniversari de la mort de Miguel Hernández i se celebra en el marc de la III Setmana de les Lletres Hispàniques

El departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida està organitzant la tercera edició del Concurs de Relats Curts, destinat als estudiants matriculats en qualsevol dels Graus de la Facultat de Lletres inclosos els de mobilitat, així com els estudiants de 3r i 4t de la ESO i de 1r i 2n de batxillerat de la circumscripció de Lleida.

El relat estarà escrit en castellà i el tema del concurs és LLIURE. No obstant això, tenint en compte que aquest any es compleix el 75ºaniversari de la mort de Miguel Hernández, en els relats es farà menció o referència a algun títol, frase o vers de qualsevol de les seves obres (poesia i teatre).

La data límit pel lliurament dels textos és el 9 de març de 2018 i el lliurament dels premis tindrà lloc durant el transcurs de la III Semana de las Letras Hispànicas del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica a la Universitat de Lleida, en el lloc, data i hora que s'indicaran oportunament.

   Última modificación: