Les principals línies de recerca del Departament són:

Línia 9: Filologia Clàssica 

Literatures grega i llatina antigues
Responsable: Dr. Matías López m.lopez@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Josep Antoni Clua, Elena Parra

Línia 10: Filologia Francesa

Llengua i Literatura francesa

Responsable: Dra. Àngels Santa asanta@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Carme Figuerola, Montse Parra, Pere Solà, Cristina Solé,
Xavier Burrial

Línia 11: Traducció i interpretació

Traducció i interpretació literàries
Responsable: Dra. Marta Giné mgine@filcef.udl.cat

Línia 12: Filologia Hispànica

Història de la Llengua espanyola
Responsable: Dr. Javier Terrado jterrado@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Carlos Rizos

DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén aprofundir en el coneixement de la llengua espanyola com un sistema que es constitueix mitjançant el canvi i que perviu gràcies al canvi. El procés de transformació s'estudia a partir de la documentació de totes les èpoques, i es considera també com a documentació el conjunt de l'onomàstica i la toponímia".

Relació entre llengua, pensament, cultura i societat
Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero macalero@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Maribel Serrano, Lei Chen

DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén determinar l’impacte que els trets socials i culturals de les comunitats hispanoparlants tenen sobre l’estructura i l'ús de la llengua espanyola, i viceversa, així com la influència mútua entre llengua i pensament.

Ensenyament de l'
espanyol com a llengua estrangera i com a segona llengua
Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero macalero@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Julián Acebrón, Lei Chen, Josep Anton Clua, Isabel Del Arco, M. Carme Figuerola, Begoña Gómez, Montse Irun, Montserrat Noria, M. Teresa Quintillà, Moisés Selfa, Maribel Serrano, Cristina Solé, Javier Terrado.

DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén 1) aprofundir en el coneixement sobre el procés d’adquisició de la llengua espanyola i la cultura hispana en un context d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres o de segones llengües –incloent l’ensenyament a immigrants–, 2) analitzar les relacions interculturals en aquest context i 3) determinar-ne estratègies didàctiques.

Literatura espanyola medieval
Responsable: Dr. Julián Acebrón j.acebron@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Celina Alegre, Lola González, Rafael M. Mérida, Jaume Pont, Ramon Rubinat, Paco Tovar, Mª Teresa Vera.

DESCRIPCIÓ
Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XI al XV amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Literatura espanyola de l’Edat d’Or (segles XVI i XVII)
Responsable: Dra. Lola González l.gonzalez@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Celina Alegre, Julián Acebrón, Rafael M. Mérida, Jaume Pont, Ramon Rubinat, Paco Tovar, Mª Teresa Vera.

DESCRIPCIÓ
Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVI al XVII amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Literatura moderna i contemporània a Espanya i Hispanoamèrica
Responsable: Dr. Jaume Pont jpont@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Celina Alegre, Julián Acebrón, Lola González, Rafael M. Mérida, Ramon Rubinat, Paco Tovar, Mª Teresa Vera.

DESCRIPCIÓ
Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVIII al XXI amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Estudis lèsbics, gais, trans i queer
Responsable: Dr. Rafael M. Mérida Jiménez rmmerida@filcef.udl.cat 
Professorat col·laborador: Carmen Medina, Juan Vicente Aliaga (Universitat Politècnica de València), Kerman Calvo (Universidad de Salamanca), Richard Cleminson (University of Leeds, Gran Bretanya), Óscar Guasch (Universitat de Barcelona), Dieter Ingenschay (Humboldt-Universität zu Berlin, Alemanya), Elena Madrigal, (Universidad Autónoma Metropolitana, Mèxic), Alfredo Martínez-Expósito (Melbourne University, Austràlia), Alberto Mira (Oxford Brookes University, Gran Bretanya), Jorge Luis Peralta (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), Gema Pérez-Sánchez (Miami University, E.U.A.)

DESCRIPCIÓ
La finalitat d'aquesta línea de recerca és investigar les representacions culturals de les “minories sexuals” a Espanya i Hispanoamèrica durant els segles XIX, XX i XXI. L’objectiu és vincular les esferes dels canvis polítics, l'evolució històrica i la producció artística amb el propòsit d'avaluar si les representacions culturals poden ser plenament valorades com a miralls dels canvis socials i polítics.