Màsters que organitza o en què participa el Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

 Descarregar Pdf

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a immigrants

Màster de 60 crèdits que capacita per ensenyar espanyol o català a persones immigrants o estrangeres i/o a dedicar-se a l'elaboració de materials educatius d'ELE o de CLE i a la mediació intercultural.

Té dues especialitats:

  • Especialitat en Espanyol.
  • Especialitat en Català.

Es pot cursar de manera semipresencial o de manera virtual. També es pot cursar a temps complet o temps parcial. 

Permet fer pràctiques en institucions com l'Instituto Cervantes, al Consorci de Normalització Lingüística, universitats estrangeres, escoles oficials d'idiomes, etc.

Compta amb el segell de qualitat d'AQU Catalunya.

Coordinadores: Mª Ángeles Calero (Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica) i M. Salomé Ribes (Departament de Filologia Catalana i Comunicació)

Màster en Llengües Aplicades (online)

Máster de 60 crèdits que forma persones expertes en la gestió de la comunicació en situacions de plurilingüisme i multiculturalitat.

És un màster íntegrament on-line.

Compta amb el segell de qualitat d'AQU Catalunya.

Hi participa professorat del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica en matèries obligatòries i optatives.

Coordinador: Guzmán Mancho (Departament d'Anglès i Lingüística)

Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat (online)

Màster de 60 crèdits que forma persones expertes en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques professionals, en el tractament de la violència de gènere i en l'aplicació de la categoria "gènere" a la recerca en l'àmbit de les ciències jurídiques, humanes i socials.

Té tres especialitats:

  • Especialitat en Ciències Humanes i Socials.
  • Especialitat en Cicències Jurídiques i Violència de gènere.
  • Especialitat en Agent d'Igualtat.

És un máster on-line. Es poden cursar pràctiques professionalitzadores.

Hi participa professorat del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica en matèries obligatòries, d'especialitat i optatives.

Coordinadora: Ana Mª Romero (Facultat de Dret, Economia i Turisme)

Màster en Identitat Europea Medieval

Màster interuniversitari de 60 crèdits que ofereix formació especialitzada sobre l'Edat Mitjana.

Té tres especialitats:

  • Llengües i literatures en l'Edat Mitjana (Filologies).
  • Construcció històrica d'Europa (Història).
  • Intercanvis i difusió artística en Europa (Història de l'Art).

És un màster íntegrament on-line.

Hi participa professorat del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica en matèries obligatòries i optatives.

Coordinador: Flocel Sabaté (Department d'Història)

Màster oficial Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Màster interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de 90 crèdits.

Té dues especialitats:

  • Teoria, Crítica i Cultura.
  • Dones, Treballs i Polítiques Públiques.

És un màster amb dues modalitats presencial i Online

Hi participa professorat del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.

 

   Darrera modificació: