Les principals línies de recerca del Departament són:

Filologia Clàssica 

Literatures grega i llatina antigues
Responsable: Dr. Matías López m.lopez@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Josep Antoni Clua, Elena Parra

Filologia Francesa

Llengua i Literatura francesa

Responsable: Dra. Àngels Santa asanta@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Carme Figuerola, Montse Parra, Cristina Solé, Xavier Burrial

Traducció i interpretació

Traducció i interpretació literàries
Responsable: Dra. Marta Giné mgine@filcef.udl.cat

Filologia Hispànica

Història de la Llengua espanyola
Responsable: Dr. Javier Terrado jterrado@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Carlos Rizos

DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén aprofundir en el coneixement de la llengua espanyola com un sistema que es constitueix mitjançant el canvi i que perviu gràcies al canvi. El procés de transformació s'estudia a partir de la documentació de totes les èpoques, i es considera també com a documentació el conjunt de l'onomàstica i la toponímia".

Relació entre llengua, pensament, cultura i societat
Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero macalero@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Maribel Serrano, Lei Chen, Maite Miramón

DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén determinar l’impacte que els trets socials i culturals de les comunitats hispanoparlants tenen sobre l’estructura i l'ús de la llengua espanyola, i viceversa, així com la influència mútua entre llengua i pensament. També s'ocupa dels efectes del contacte de llengües.

Ensenyament de l'
espanyol com a llengua estrangera i com a segona llengua
Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero macalero@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Julián Acebrón, Isabel Del Arco, M. Carme Figuerola, Mª Begoña Gómez (Universitat de València), Montse Irun, Cecilio Lapresta, Maite Miramón, Montserrat Noria, Xaiver Pascual (Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, Polònia) Moisés Selfa, Maribel Serrano, Cristina Solé, Javier Terrado, Cristina Torrella.

DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén: 1) analitzar el procés d'adquisició de la llengua espanyola i la cultura hispana en un context d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres o de segones llengües -incloent l'ensenyament a immigrants-, 2) estudiar les relacions interculturals en aquest context, 3) investigar en la interllengua i en el contrast entre la llengua espanyola i altres llengües i 4) determinar estratègies didàctiques.

Literatura espanyola medieval
Responsable: Dr. Julián Acebrón j.acebron@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Lola González, Rafael M. Mérida, Jaume Pont, Ramon Rubinat, Paco Tovar, Mª Teresa Vera.

DESCRIPCIÓ
Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XI al XV amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Literatura espanyola de l’Edat d’Or (segles XVI i XVII)
Responsable: Dra. Lola González l.gonzalez@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Julián Acebrón, Rafael M. Mérida, Jaume Pont, Ramon Rubinat, Paco Tovar, Mª Teresa Vera.

DESCRIPCIÓ
Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVI al XVII amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Literatura moderna i contemporània a Espanya i Hispanoamèrica
Responsable: Dr. Jaume Pont jpont@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Julián Acebrón, Lola González, Rafael M. Mérida, Ramon Rubinat, Paco Tovar, Mª Teresa Vera.

DESCRIPCIÓ
Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVIII al XXI amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Estudis lèsbics, gais, trans i queer
Responsable: Dr. Rafael M. Mérida Jiménez rmmerida@filcef.udl.cat 
Professorat col·laborador: Juan Vicente Aliaga (Universitat Politècnica de València), Kerman Calvo (Universidad de Salamanca), Richard Cleminson (University of Leeds, Gran Bretanya), Óscar Guasch (Universitat de Barcelona), Dieter Ingenschay (Humboldt-Universität zu Berlin, Alemanya), Elena Madrigal, (Universidad Autónoma Metropolitana, Mèxic), Alfredo Martínez-Expósito (Melbourne University, Austràlia), Alberto Mira (Oxford Brookes University, Gran Bretanya), Jorge Luis Peralta (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), Gema Pérez-Sánchez (Miami University, E.U.A.)

DESCRIPCIÓ
La finalitat d'aquesta línea de recerca és investigar les representacions culturals de les “minories sexuals” a Espanya i Hispanoamèrica durant els segles XIX, XX i XXI. L’objectiu és vincular les esferes dels canvis polítics, l'evolució històrica i la producció artística amb el propòsit d'avaluar si les representacions culturals poden ser plenament valorades com a miralls dels canvis socials i polítics.

 

Llengua i ús (dins l'àmbit Llengües aplicades)
Responsable: Dra. Neus Vila n.vila@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Imma Creus, Rosa Mateu, A. Viana, J. A. Clua.

DESCRIPCIÓ: L'objectiu d'aquesta línia de recerca és l'aprofundiment en l'estudi dels usos lingüístics situats i amb finalitats específiques, els quals poden esdevenir gèneres socialment reconeguts. Entre aquests gèneres podríem esmentar els llenguatges especialitzats o el gènere persuasiu del discurs polític, periodístic o publicitari.

 

Estudis de gènere

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero mariaangeles.calero@udl.cat
Professorat col·laborador: IsabeL Santaulària, Helena Alonso, Carme Bellet, M. Teresa Quintillà, Carme Figuerola, M. Àngels Santa.

DESCRIPCIÓ: Anàlisi de la realitat i de la seva representació utilitzant el gènere com a categoria analítica transdisciplinària que parteix de les desigualtats entre homes i dones i remet als trets i rols que s'atribueixen a cada sexe en cada moment històric i en cada societat. Les relacions de gènere s'estudien en diferents àmbits: la literatura, la llengua, l'educació, les noves tecnologies, els mitjans de comunicació, l'urbanisme i l'ordenació del territori, l'economia, la història, etc.