El Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica publica dues revistes periódiques i dues coleccions d'assajos de dos àmbits diferents, a més d'una revista amb el Departament d'Anglès i Lingüística.

Àrea de Filologia Francesa

L'Ull Crític

Revista de l'Àrea de Filologia Francesa del Departament que recull articles d'investigació sobre escriptors i escriptores en llengua francesa. Hi participen destacats crítics internacionals.

Revista indexada en: DialnetISOC, RACO (Revistes catalanes d'accès obert)

Ull Crític Assaig

Col·lecció en forma de monografies precises sobre escriptors i escriptores franceses, acompanyades d'una selecció bibliogràfica sobre cada autor o autora. La col·lecció Ull Crític Assaig vol ser representativa dels diferents corrents de la literatura francesa de tots els temps, analitzats des d'un caire humanista, erudit. 

Àrea de Literatura espanyola i Literatura hispanoamericana

Revista Scriptura

Revista de l'Àrea de literatura espanyola i hispanoamericana del Departament que recull, de manera monogràfica, treballs d'especialistes en literatura espanyola.

Revista indexada en: DialnetISOC, RACO (Revistes catalanes d'accès obert), Latindex, DICE

Ensayos Scriptura

Col·lecció de monografies creada i desenvolupada a partir de les investigacions realitzades per prestigiosos filòlegs i filògogues especialistes en literatura espanyola i iberoamericana.

Área de Llengua i lingüística

Revista Sintagma

Revista interdepartamental de lingüística que recull investigacions en els diversos camps de la lingüística, tant teòrica com aplicada, sobre qualsevol llengua o varietat lingüística de manera independent o comparada.

Revista indexada en: veure aquí.